Home > La Veu de la RD del Congo > Tràfic il·licit d’or a la RDC . USA imposa sancions a GOETZ i a una refineria d’Uganda