Home > QUI SOM?

Solidaritat Castelldefels Kasando, en sigles  SCK,  és una entitat  de Castelldefels de suport a projectes de cooperació al desenvolupament principalment a països africans, centrant-nos sobretot en la República Democràtica del Congo.

També hem col·laborat a Llatinoamèrica donant suport a projectes que ens apropaven persones vinculades a l’entitat que o bé residien o treballaven a la zona, col·laborant així amb entitats locals de cooperació d’aquests països. Aquesta metodologia ens ha permès poder fer un seguiment molt proper i viu d’aquests projectes.

Solidaritat Castelldefels Kasando, és una entitat que ha treballats sempre  des de la perspectiva del canvi i la transformació de la societat per la defensa al desenvolupament igualitari i just dels pobles, entenent com a tal, el dret de cada persona a una vida digna.

Qualsevol moviment  de transformació de la societat i del món requereix d’una força que és des de la nostra manera d’entendre, l’educació.

Per això des de SCK hem dedicat esforços a treballar en l’Educació pel Desenvolupament, en totes les seves fases, des de la sensibilització, a la mobilització, utilitzant com a eina fonamental la proximitat, partint de la premisa que amb totes aquelles persones o coses que ens son llunyanes, i/o desconegudes, difícilment podrem sentir empatia, solidaritat, comunió.

Per aconseguir aquest proximitat cal doncs apropar-nos i que se’ns apropin, cal donar i rebre, cal parlar i escoltar, en la plenitut del “CO”:  compartir, col·laborar,cooperar,codesenvolupar,coparticipar, conviure……..

Aixi doncs les nostres accions van en la línia de informar. formar, i actuar, amb l’objectiu d’apropar realitats diverses, compartir experiències i contraposar idees.

  • Projecte de desenvolupament
  • Campanyes
  • Formació
  • Informació i recerca
  • Projectes d’Educació pel desenvolupament
  • Activitats de sensibilització