Home > General > Memòria del projecte de sensibilització cofinançat per l’Ajuntament de Castelldefels
PM Parada

SCK ha presentat el mes de febrer la memòria del projecte de sensibilització desenvolupat durant l’any 2019. El projecte amb un cost total de 8.331,00 € ha comptat amb una subvenció de l’Ajuntament de Castelldefels de 5.000 €, i aportacions d’altres entitats com l’AMPA i l’escola Petit Mon Felisa Bastida i altres donacions privades.

Amb aquests recursos SCK ha pogut desenvolupar diverses activitats i materials de sensibilització per seguir denuncian la vulneració de drets humans a la RDCongo.

Memòria actuació Projecte sensibilització 2019