Home > Actualitat > L’Escola Tumaini necessita entomar projectes productius per remunerar al professorat
DSC04174

Kayna, 2 d’agost del 2015

Gràcies a l’esforç de tots els nostres col·laboradors i col·laboradors, l’escola Tumaini segueix endavant.

En la visita realitzada i en les trobades amb diferents grups del centre: pares i mares, docents, equip directiu i alumnes, s’han pogut escolatr dificultats que enfronta l’escola i valorar algunes propostes per avançar, com ho han fet fins ara.

El principal problema com ja s’havia valorar en iniciar el projecte és la remuneració del professorat.

L’escola  és un projecte que té com objectiu donar acollida als nens i nenes orfes o en condicions difícils que viuen en families d’acollida a Kayna i a les rodalies. Les difícultats d’aquestes families per fer front a es despeses escolars, uns 20 dòlars al trimestre per l’escola primaria i uns 60 dolars per l’escola secundaria, fan que l’escola hagi de funcionar mitjançant projectes alternatius.

El curs 2014-2015, el professorats ha estat remunerat de manera simbòlica amb el productes fruit del treball dels camps escolars: mongetes, mandioca, patates dolces…i de manera esporàdica amb la cotització d’alguns pares i mares de familia que bonament han aportat uns 5 dòlars.

Per fer front a aquestes dificultats hi havia una proposta de incorporar l’escola al que s’anomena la coordinació catòlica, que reuneix a una serie d’escola que sota la supervisió d’aquesta institució, reben el suport de l’estat per pagar a alguns professors. El tràmit estava ja iniciat però les consequències d’aquesta adhesió han estat valorades per el membres del CEIPA com a molt negatives doncs dificulten poder assolir l’objectiu d’escolaritzat els nens i nenes més desafavorit perquè en entrar a formar part de la Coordinació:

– L’escola i totes les instal·lacions passen a ésser propietat de l’estat, que en pot fer el que vulgui.

-Tots l’alumnat ha de pagar una quota per tenir accés a l’escolarització, si no la paguen no son acceptats, el professorats el retorna a casa fins que paguin, no hi ha execpcions, de manera que els nens orfes i amb dificultats quedarien fora.

-La remuneració que l’estat envia pel professorat no està assegurada, finalment son els mateixos pares els que s’encarreguen de pagar el professorat.

-La coordinació també “cobre” per la supervisió dels centres.

Amb bon criteri els membres del CEIPA, els pares i mares de l’escola i el professorats no han acceptat la proposta d’entrar a la Coordinació i proposen formules alternatives per autofinançar l’escola.

Inicialment ja es disposa dels camps de conreu, però la producció no és suficient per pagar al professorat i a més assegurar un àpat al dia als alumnes, com n’era la idea, de manera que proposen que cadascun dels grups implicats en la gestió i funcionament de l’escola, és a dir, l’associació de pares i mares, les families d’acollida l’equip docent i el CEIPA entomin projecte que els hi puguin generar ingressos.

La idea està llaçada, i tenim ja una serie de propostes per valorar.

Ara ens cal com sempre el suport de tots i totes perq seguir dionant esperança “tumaini” .