Home > Actualitat > La coalició d’ONG’s que està donant seguiment a la regulació del comerç de minerals a la UE, questiona a l’Estat Espanyol

La coalició d’ONG’s (ALBOAN, Amnistia Internacional, la Comissió General de Justícia i Pau d’Espanya, Justicia i Pau – Barcelona, Solidaritat Castelldefels Kasando i la Fundació Mainel) que participen en el seguiment a la implementació del Reglament (UE) 2017/821 sobre el subministrament responsable de minerals procedents de zones de conflicte, va enviar en data 26 de febrero  al Ministeri d’Indústria, Economia i Competitivitat (MINECO), concretament  a la Subdirecció General de la política Comercials de la UE, un questionari  preparat per una comisió adhoc de les organitzacions de la societat civil europea, amb l’objectiu es conèixer el  progrés dels Estats membres en relació a la seva implementació.

En data 22 de febrer la Sra. Rocio Frutos Ibor  Subdirectora General de Política Comercial de la Unió Europea i Comerç Internacional de Productes Industrials, ha retornat el questionari on explica “Quines mesures està prenent l’Estat Espanyol per garantir que les empreses acompliran amb el reglament”.