Home > General > Jornada de promoció del Voluntariat a SCK
trobada voluntariat 1

La jornada es va realizar el 27 de novembre i va comprar amb la participació de 6 noves persones voluntàries (més 3 persones interessades més que no varen poder assistir a la trobada però que volen fer voluntariat amb SCK) i 4 membres de l’entitat encarregades del desenvolupament de la jornada.

En la jornada es va presentar l’entitat amb, la seva trajectòria, objectius i projectes en marxa. S’annexa el PWP preparat per la mateixa on s’aborden els diferents àmbits:
• Conèixer els objectius i finalitats de SCK
• Conèixer els projectes que desenvolupa SCK
• Reestructuració de tasques i assignació de noves tasques en funció dels perfils de les persones voluntàries.
• Avaluació i valoracions de l’estat actual de SCK respecte el teixit voluntaris