Home > General > Informe sobre la implementació de la regulació europea sobre minerals de conflicte des de el punt de vista de la societat civil dels països productors
CAM03106

Com a membre del grup d’entitats de l’Estat Espanyol que estan donant seguiment a la implementació de la regulació de referència, SCK ha tingut accés a aquest informe, publicat a gener de 2020, i que porta per títol “la regulació de la UE sobre l’abastament mineral responsable i les mesures d’acompanyament: visions de la societat civil dels països productors”.

El 29 i 30 d’abril de 2019, cinc organitzacions de la societat civil Europea, Germanwatch, Ökumenisches NETZ Zentralafrika (Önz), Justícia de la Comissió i Paix Belgique, cordaid i la xarxa europea per a l’Àfrica central (EURAC) van organitzar un taller a Brussel·les sota el títol “la regulació de la UE sobre l’abastament mineral responsable i les mesures d’acompanyament: visions de la societat civil dels països productors”.
L’objectiu d’aquest taller va ser reunir a actors de la societat civil de països miners, com la República Democràtica del Congo (RDC) i Colòmbia, així com de la Unió Europea (UE), per discutir l’estat d’aplicació del Reglament. Els participants van discutir els riscos, les oportunitats i els reptes que ofereix la normativa i les mesures d’acompanyament per a les comunitats i els miners en els seus respectius països. El taller va suposar una oportunitat per als delegats de les organitzacions de la societat civil (OSC) dels dos països per compartir les seves experiències, perspectives i inquietuds.

El resultat clau del taller va ser l’elaboració de recomanacions als responsables de polítiques de la UE redactades conjuntament amb les organitzacions de la societat civil dels països productors de minerals i els seus homòlegs europeus. Donat l’important paper que els actors locals en els països productors juguen per assegurar cadenes de producció transparents, és de gran importància que s’escoltin els seus punts de vista sobre la implementació del Reglament de la UE i, particularment, sobre les seves mesures d’acompanyament.

Desembre 2019 REPORT _- EU Regulation Views Civil Society