Home > General > Implementació de la regulació europea dels minerals de conflicte (3TG)
CAM03106

Després de tres any de mesures prèvies l’1 de gener de 2021 va entrar en vigor la regulació europea sobre els 3TG

L’objectiu de la regulació és ajudar a frenar el comerç de 4 minerals : Estany, Tàntal Wolfram i or, l’extracció dels quals està associada en ocasions a l’ús de mà d’obra forçada o utilitzats per al finançament de conflictes armats.

En l’àmbit de l’Estat Espanyol és el MINECOTUR, Ministeri de Comerç i Turisme el responsable de supervisar i fer efectiva la implementació de la regulació.

Solidaritat Castelldefels Kasando i Justícia i Pau formen part de la coalició d’organitzacions de l’Estat espanyol i en l’àmbit internacional, que varen fer incidència per l’aprovació de la regulació i que ara fem el seguiment de la seva implementació i efectes a Europa i als països d’origen dels minearls com la República Democràtica del Congo