Home > General > Estudi “El Reglament UE 2017/821 sobre importació de minerals de zones de conflicte”
minerals

A més de 4 anys de la seva aprovació, a un any de la seva entrada en vigor, i a menys de 1 any de la primera avaluació el reglament UE 2017/821, segueix sent el gran desconegut de la ciutadania i en general de les administracions i empreses tecnològiques.
Que han fet els estat membres de la UE per garantir la seva implementació? ; Quines empreses europees i quines espanyoles estan afectades pel reglament?; Que ha fet l’estat espanyol per donar seguiment a la implementació del Reglament ?; Quines empreses han implementat mesures pel seu compliment?
Aquestes son les preguntes que intentarem respondrà en aquest estudi , o si més no esbrinar perquè no en tenim resposta.

L’estudi ha comptat amb el suport de l’Ajuntament de Castelldefels

Estudi sobre la implementació del Reglament Minerals de conflicte

Annexes

Annex I Reglamento UE 2017-821
Annex II Guide-OCDE-Devoir-Diligence-Minerais- Edition3
Annex III Nord-Kivu Informe CAHRA
Annex IV Informe experts NU 2020
Annex V Case study Alphamin
Annex VI Reglament Delegat (UE) 20201588
Annex VII Apple-Conflict-Minerals-Report
Annex VIII coregroup_reviewpaper_3TGimplementation_memberstates
Annex IX Estudis de cas EPRM