Home > General > El FMI fa una crida a les autoritats de la RDC per lluitar contra la corrupció
FMI -RDC

El consell d’administració del Fons Monetari Internacional (FMI) va anunciar  el dimecres 3 de setembre de 2019 que donava per finalitzada la consultorai realitzada a la República Democràtica de Congo.

Entre les recomanacions resultat d’aquesta, el FMI va una crida a les autoritat congoleses per emprendre mesures per lluitar contra la corrupció en RDC ” La lluita contra la corrupció i la millora de la governança  sont esencials per enfortit l’eficacitat de la despesa pública  i les perspectives de creixement” s’indica en el comunicat

per enfortir la transparència i la responsabilitat en la gestió dels recursos naturals, els administradors del FMI, han fet al mateix temps una crida  a “treure a adjudicació pública els actius miners, a la publicació de tots els contractes miners i a la divulgació de la propietat reals  dels contractants i a la publicació  dels estats financers auditats de les empreses de l’Estat”