Home > General > SCK participa amb Lafede en l’elaboració del document de demandes als partits polítics en favor de la Justícia Global

Com és habitual quan hi ha eleccions al Parlament, des de Lafede es fa arribar als diferents partits polítics quines són les demandes del sector en favor la Justícia Global.

L’objectiu és aconseguir que els grups polítics es comprometin a desenvolupar-les en la futura legislatura des d’on els correspongui, ja sigui al Govern i/o al Parlament.

Durant aquests tres anys des de les eleccions del 2021, des dels diferents eixos s’ha anat desenvolupant demandes que des de la Fede es creu que caldria incloure en el nou document de demandes. Un exemple d’això és el document marc d’incidència Per una Justícia Global Feminista aprovat a la darrera Assemblea de Lafede https://www.lafede.cat/wp-content/uploads/2024/03/Lafede_Justicia-global_feminista_CAT.pdf

Des de SCK farem doncs aquest procés de reflexió per participar en aquest procés conjunt per definir les demandes al futur govern de Catalunya.