Home > Banner > PROJECTE: Pel dret a l’educació d’infants i joves afectats pel conflicte armat a l’est de la República Democràtica del Congo Kayna, Kivu Nord
067640fb-f462-4576-be16-e91137327dae

Amb el suport de Solidaritat Castelldefels Kasando, el Fons Català de Cooperació, l’Ajuntament de Castelldefels i l’Escola i l’AFA Petit Mon Felisa Bastida i d’altres donatius particulars, CEIPA ha construït i ha equipat amb mobiliari, panells solars i aigua potable, l’escola TUMAINI (esperança en Swahili), que des de l’any 2017 acull cada curs escolar una mitjana de 350 infants entre infantil i primària. ( inscrits al curs 2022-2023 352 infants 226 nens i 126 nenes i 12 docents)


Per anys:
• 2011-2012: Inici de la construcció de l’escola i preparació dels camps de conreu.
• 2013-2014: Finalització de la construcció de les aules I dotació d’aquestes de mobiliari I panels solars.
• 2015: Equipament informàtic, adducció a l’aigua potable i construcció de latrines en materials durables.
• 2016: Condicionar l’exterior de l’escola, projecte de suport als mestres, botiga de queviures-farmàcia i dotació d’un petit bestiar al col·lectiu de mestres.
• 2017: Construcció de la nova aula bressol
• 2018:
o Equipament de l’aula bressol
o Col·locació de vidres, portes I finestres a algunes aules
o Suport al funcionament de l’escola amb la instal·lació del secretariat i la condicionament d’una nova parcel·la per reforestar.
• 2019: Construcció de latrines de material durable, suport al secretariat de CEIPA i al professorat de l’escola Tumaini
• Durant el curs 2018-2019 a l’Escola TUMAINI van anar 234 alumnes, 107 nenes i 127 nens.
• Dotació de pròtesi a Ghizlaine, una noia amb discapacitat física
• 2020 Suport a l’escola garantint la prima del professorat A la zona dels Kivus, pràcticament no s’han interromput les classes a causa de la pandèmia per COVID-19
• 2021 Suport a l’escola garantint la prima del professorat
• 2022 Suport a l’escola garantint la prima del professorat
• 2023 Suport a l’escola garantint la prima del professorat


Paral·lelament i a la recerca de l’autofinançament del projecte durant aquest anys s’han buscat mecanismes d’autofinançament: una cantina escolar, un secretariat públic, una farmàcia, suport a activitats agrícoles i ramaderes.

L’objectiu era que amb els recursos generat amb aquestes activitats es pogués garantir un mínim reconeixement econòmic pels docents i equip directiu de l’escola, el manteniment de les instal·lacions i la compra dels materials i equip pel funcionament de l’escola.

Malauradament degut a la inseguretat, els robatoris les dificultats per accedir als mercats, l’elevat cost dels desplaçament, la baixa productivitat, i la manca de recursos, no han donat els resultats esperats; així SCK ha hagut de buscar fons de finançament alternatives per pagar una prima de suport als ensenyants, per garantir-ne la continuïtat.

Des de l’any 2019 l’entitat CEIPA va proposar a SCK un nou projecte a la recerca de l’autofinançament i l’enfortiment de l’escola TUMAINI, però la pandèmia del COVID 19 va dificultar les accions de SCK per aconseguir finançament. Aquesta darrers 3 anys SCK ha aconseguit gràcies a les activitats solidàries a l’agermanament amb l’escola Petit Mon Felisa Bastida i a les donacions de particulars, fer front a una prima mensual de 70 USD al mes per cadascun dels ensenyants.

L’objectiu es poder garantir la prima a un mínim de 70 USD mensuals, i si és possible augmentar-la a 100 USD, per l’equip docent i per l’equip tècnic i la coordinació, per la qual cosa CEIPA proposa la compra d’un vehicle “FUSO BENE”, una inversió segons les dades proporcionades pel CEIPA, molt rentable en aquesta zona.

PROJECTE DRET A L’EDUCACIÓ FURGONETA SCK-CEIPA