Home > General > l’Associació de camperols de la RDC, ACUCOBA, participa en la reunió de coordinació d’OCHA

L’Oficina de Nacions Unides de Coordinació d’Afers Humanitaris, OCHA per la implementació del pla de resposta humanitària 2024 donada la greu crisis que es viu des de fa més de 30 any a l’Est de la RDC

HPC_2024-HRPRDC_200224_vfinale(1)

L’ACUCOBA, va néixer l’any 1990, a Kirumba, Lubero, Nord Kivu amb l’acompanyament i el suport de SCK en la seva fundació i consolidació. Des de aleshores i malgrat les guerres i el conflicte armat que es viu en aquesta regió, l’associació s’ha mantingut en les seves activitats de suport a la pagesia. Tanmateix aquesta associació ha estat molt més durant aquest més de 30 anys doncs, en un context on és difícil trobar interlocutors fiables, han estat el canal per implementar els programes d’organismes internacionals.