Home > General > La societat civil demana transparència als estats membres de la UE en relació a les empreses afectades per la regulació europea sobre el subministrament responsable de minerals de conflicte
CAM03076

Diverses ONG’s entre elles SCK, han signat una nota de premsa per posar de manifestes la manca d’acció per part dels Estat membres de la UE per donar a conèixer els noms de les empreses de cadascun d’aquests estats que han de prendre mesures per implementar la regulació europea aprovada e al 2017 i que entrarà en vigor l’1 de gener del 2021, sobre el subministrament responsable de Estany, Tungstè, Tantal i Or, els anomenats 3TG

En aquest comunicat de premsa s’insta als estat membres a que les llistes d’importadors nacionals subjectes el Reglament , no només es posin a disposició de les autoritats competents si no que es publiquin anualment

Press Release Transparency EU Regulation_02.3.2020_ESP